Date de contact


Adresa: Str. Independenței, bl. 106, Mezanin, Giurgiu, Jud. Giurgiu

Telefon: 0246/21.21.43;

Fax : 0246/21.22.24

E-mail: ajpis.giurgiu@mmanpis.ro

Website: www.giurgiu.mmanpis.ro

Program de funcționare:

Luni – Joi : orele 800 – 1630

Vineri : orele 800 – 1400

Program de activitate cu publicul

luni – marti – joi   orele   830 – 1630

miercuri   orele 830 – 1830
vineri   orele  830– 1400

Program de audiețe

Director Executiv
Joi – orele 900 – 1400

PETIȚII


Definiţia petiţiei:

Prin petiţie se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Petiţiile pot fi depuse direct la sediul AJPIS sau pot fi transmise prin poştă, fax sau e-mail.

ANUNŢ

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instiţutiei sau a funcţionarilor publici, se clasează.

PRECIZARE : “Prin alegerea modalităţii de transmitere electronică a copiei actului de identitate, solicitantul  îşi asumă riscurile legate de comunicarea electronică, respectiv de modificarea, pierderea, distrugerea, întârzierea în primirea datelor și alte evenimente similare, care țin de circulația datelor prin internet.  Autoritatea publică nu răspunde cu privire la riscul informatic privind datele aflate în afara controlului său operaţional. În cazul în care nu primiți mesaj de confirmare în maxim 48 de ore de la data transmiterii e-mailului, vă recomandăm să vă adresați in scris, autoritatii  publice.”

 

Localizare