pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. (actualizată până la data de 1 iulie 2016*)

 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul asistenţei sociale;

 Legea asistenţei sociale

 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 privind formarea profesională a adulţilor